ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-->
 
 
 
ความเป็นมา
 

 

           

 

          ยุคสมัยฮั่นตะวันออกตอนปลาย มีโจรผู้ร้ายปรากฏทั่วทุกสารทิศ แผ่นดินแตกแยก หาความสงบมิได้ ในยุคที่ไร้ซึ่งสันติเช่นนี้ ได้มีกลุ่มอำนาจต่างๆ เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน จนเมื่อวันเวลาผ่านไป แผ่นดินก็ค่อยๆ ถูกแบ่งออกจนกลายเป็นแดนดินแห่งสามก๊กสามอำนาจ...


 

            ทหารใหม่ที่เพิ่งเข้าค่าย – คือ สถานะเบื้องต้นของผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกม เมื่อได้ผ่านการฝึกฝนทหารใหม่จนครบถ้วนกระบวนความแล้ว ขั้นต่อไปก็จะได้เวลาที่ได้ออกไปเผชิญโลกกว้างและท่องเที่ยวยุทธภพแล้วล่ะ!            เมื่อผู้เล่นได้ออกเดินทาง ผู้เล่นก็จะได้ทำการสืบเสาะค้นในแดนดินแห่งสามก๊ก ผู้เล่นจะได้พบปะพูดคุยกับบุคคลสำคัญของสามก๊กในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังจะเข้าร่วมสงครามแห่งประวัติศาสตร์ด้วยตัวเอง จนได้กลายเป็นวีรบุรุษผู้กล้าแห่งแผ่นดิน!