ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
ข้อมูลเกม ไกด์เกม ดาวน์โหลดเกม Item Mall เว็บบอร์ด
แจ้งปัญหา Onnud Wiki Onnud Radio E-mag    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-->
 
 
 
ความต้องการระบบขั้นพื้นฐาน
 

CPU

PentiumII 1G

ระบบปฏิบัติการ (OS)

Windows 2000 / XP / Vista

CD-ROM

ความเร็ว 8 X ขึ้นไป
(ติดตั้งเกมผ่านการดาวโหลดทาง Internet ไม่ต้องมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้)

พื้นที่ฮาร์ดดิส

2G

หน่วยความจำ (RAM)

512MB

การ์ดจอ (Video Card)

Support DirectX 7.0 ขึ้นไป

การ์ดเสียง (Sound Card)

Support DirectX

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ADSL หรือ Cable Modem, Modem 56K หรือสูงกว่า